ปลูกผมแต่ผมที่ปลูกบาง เกิดจากอะไร

บางท่านอาจทำการปลูกผมถาวรมาแล้ว แต่รู้สึกว่าผมที่ขึ้นใหม่ไม่แน่นเท่าผมเดิมของคนเรา ในบทความนี้เราจะคุยกันเรื่องความหนาแน่นของเส้นผมที่ปลูกใหม่กันครับ

ความจริงเรื่องความแน่นของเส้นผมหลังการปลูก

การปลูกผมถาวรเป็นการผ่าตัดย้ายรากผมจากบริเวณท้ายทอยมาไว้บริเวณด้านหน้าที่เว้าเถิกขึ้นไปเป็นตัวเอ็ม โดยแพทย์จะพยายามทำให้ความหนาแน่นเหมือนผมจริงได้มากที่สุด ซึ่งผมคนเราตามปกติแล้ว จะมีความหนาแน่นอยู่ที่ 80-100 กราฟ ต่อตารางเซนติเมตร และเมื่อผมคนเราบางลงประมาณ 50% มนุษย์เราจึงจะเริ่มสังเกตได้ด้วยตาเปล่า แปลว่าในการปลูกปกติ หากปลูกได้ 40-50 กราฟต่อตารางเซนติเมตรก็เพียงพอ

การปลูกให้ได้ความหนาแน่น 80-100 กราฟต่อตารางเซนติเมตร สามารถทำได้ในทางทฤษฎี อย่างไรก็ตาม การปลูกผมให้ได้ความหนาแน่นขนาดนี้ มักไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่นัก เนื่องจาก

  • เส้นผมเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด เราควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด
  • การปลูกที่แน่นเกินไป จะทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมใหม่ไม่พอ และบางส่วนอาจตายลงไปได้
  • หนังศีรษะได้รับบาดเจ็บมาก ทำให้เกิดปัญหาเลือดไปเลี้ยงผิวหนังไม่พอ

ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความหนาของผมที่ปลูกใหม่

ขนาดของเส้นผมเดิม

เป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ คนที่ผมเส้นใหญ่กว่าเมื่อขึ้นโตเต็มที่ ก็จะดูเหมือนเส้นผมมีความหนาแน่นกว่า และเนื่องจากปริมาณกราฟที่เราสามารถปลูกได้ในหนึ่งตารางเซนติเมตรมีจำนวนเท่ากัน คนที่ผมเส้นหนาก็จะดูผมแน่นกว่า

ชนิดของกราฟผมที่มี

ปกติกราฟผมของคนเราจะมีตั้งแต่ 1-4 เส้น คนที่ผมบางส่วนใหญ่จะมีกราฟ 1 เส้น และเมื่อนำมาใช้ในการปลูกผม ใน 1 ตารางเซนติเมตร ก็จะมีผมเพียง 50 เส้น ในทางกลับกัน หากเป็นคนที่ผมหนาอยู่เดิม และกราฟส่วนใหญ่เป็นกราฟ 3 การปลูกผม 50 กราฟ ก็จะทำให้เรามีผมถึง 150 เส้น

การตกแต่งกราฟ

การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จะเป็นการเจาะนำรากผมร่วมกับเนื้อเยื่อรอบเส้นผมบางส่วนมาปลูกไว้ด้านหน้า หากทีมแพทย์สามารถตกแต่งกราฟ ตัดบริเวณเนื้อเยื่อส่วนเกินออกไป ก็จะทำให้สามารถวางกราฟได้ถี่มากยิ่งขึ้น เหมาะกับผู้ที่เส้นผมเส้นเล็ก หรือผมส่วนมาเป็นกราฟ 1 เส้น ที่ต้องการความหนาแน่นมากกว่าปกติ

พื้นที่ที่ปลูกกว้าง

ในกรณีที่พื้นที่ปลูกมีความกว้างมาก แพทย์จะต้องเกลี่ยกราฟที่มีเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่ว ทำให้กราฟผมมีความกระจายตัวและดูบางกว่าที่คาดหวังได้

สรุป

เนื่องจากในทางการแพทย์ คนเราแต่ละคนมีความต่างกันไปทั้งในด้านกายภาพและกรรมพันธุ์ ทำให้ผลการรักษาขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้ปรึกษาแพทย์และเข้าใจถึงข้อจำกัดเหล่านี้ และเลือกแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพื่อช่วยทำให้สามารถแก้ไขหรือป้องกันปัจจัยที่ส่งผลทางลบต่อคนไข้ได้ครับ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม

นายแพทย์ ปฐมภพ คุณกิตติ (หมอดิว)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

แพทย์หญิง ณัฐนิช ต้นเจริญพงศ์ (หมอนิกกี้) MSC. DERMATOLOGY