วงจรชีวิตเส้นผม

วงจรชีวิตเส้นผม

วงจรชีวิตของเส้นผม

ทราบหรือไม่ว่า เส้นผมของคนเรานั้นมีประมาณ 100,000 เส้น ยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 0.5 – 1 เซนติเมตรต่อเดือน โดยปริมาณรากผมต่อ 1 ตารางเซนติเมตรนั้นมีประมาณ 1000 เส้นเลยทีเดียว แต่เมื่ออายุมากขึ้นจำนวนเส้นผมจะเริ่มลดน้อยลง อ่านเรื่องผมร่วงผมบาง

โครงสร้างของเส้นผม

เส้นผมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ

  1. Hair Shaft คือส่วนที่งอกเหนือหนังศีรษะ ป็นส่วนที่งอกเจริญยาวออกมาปกคลุมศีรษะ มีลักษณะโครงสร้างภายในต่างกันไปสำหรับผมชนิดต่างๆ ทำให้ปรากฏให้เห็นภายนอกได้ต่างกัน เช่น ผมตรง ผมหยักศก ผมสีดำจะเม็ดสีที่เรียกว่า “ยูเมลานิน” (Eumelanin) และ ผมสีบรอนด์ ผมสีน้ำตาล จะมีเม็ดสี “ฟีโอเมลานิน” (Pheomelanin) เป็นต้น
  2.  Hair Root หรือ รากผม จะมีส่วนที่ฝังใต้หนังศีรษะ ซึ่งมีรูปทรงเหมือนหลอดปากแคบ เรียกว่า hair follicle และตอนล่างสุดของรากผมมีลักษณะโป่งออกเป็นกระเปาะปุ่มปลายแหลม  เรียกว่า hair bulb ปุ่มนี้มีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม เพราะเป็นส่วนที่มีโลหิต และเส้นประสาทมาเลี้ยงทำให้เซลล์รากผมมีการเจริญแบ่งตัว เกิดเซลล์ใหม่ของผมขึ้นเรื่อยๆ คนที่หัวล้านมีสาเหตุมาจากเซลล์ของปุ่มปลายแหลมนี้ตายหรือฝ่อไป ผมจะขาดอาหารและหลุดร่วงโดยไม่มีการงอกใหม่

วงจรการงอกของเส้นผม

Hair growth cycle

เส้นผมมีความสำคัญนอกจากทำหน้าที่ปกป้องหนังศีรษะและ ปกคุมกระจายความร้อนของร่างกายแล้วยังสามารถบ่งบอกบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย 

วงจรการงอกของเส้นผมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

  1. Anagen phase ระยะการเจริญเติบโต คือ ช่วงวัยเจริญของเส้นผม มีอายุการเจริญเติบโตประมาณ 3 ปี อัตราการเจริญเติบโต 1 เซนติเมตร ต่อระยะเวลา 1 เดือน โดยส่วนใหญ่เส้นผม 80-90% จะอยู่ในระยะนี้ ยิ่งเส้นผมอยู่นี้ระยะยาวนานมากเท่าไหร่ ต่อมรากผมก็จะสามารถผลิตเส้นผมได้นานมากขึ้น  แต่หากระยะนี้สั้นลง เส้นผมจะเข้าสู่ระยะพักเร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาของการหลุดร่วงของเส้นผมเกิดขึ้นเร็วขึ้น จึงทำให้มีภาวะศรีษะล้านได้
  2. Catagen phase  ระยะเสื่อม หรือ ช่วงระยะเวลาที่เส้นผมหยุดการเจริญเติบโต เส้นผมจะเติบโตช้าลงและค่อยๆหยุดที่จะเติบโตไปในที่สุดใช้ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ โดยมีประมาณเส้นผม 1% อยู่ในระยะนี้
  3. Telogen phase ระยะหยุดการเจริญเติบโต ระยะนี้เป็นระยะที่เซลล์รากผมนั้นตายแล้วหรือช่วงรอยต่อระยะเวลาที่ผมกำลังจะหลุดร่วง กับระยะที่เส้นผมใหม่จะขึ้นมาแทนที่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยมีเส้นผมประมาณ 10% ที่อยู่ในระยะนี้ หลังจากนั้นเส้นผมจะเข้าสู่ระยะ Anagen อีกครั้ง
  •  โดยปกติแล้วเราสามารถมีผมร่วงในแต่ละวันได้ถึง 100 เส้น แต่ถ้าสระผมจะสามารถร่วงได้เป็น 2 เท่าของปกติ
  • การร่วงของเส้นผมบนหนังศีรษะ ของมนษุย์ จะมีการร่วงแบบ mosaic pattern คือร่วงทุกจุดสลับกันไป ไม่เหมือนขนสัตว์ซึ่งจะร่วงเป็นชุด หรือเป็นหย่อมๆ จากหัวไปหาง จากบริเวณท้องไปหลัง เรียกว่า wave pattern 
callbuttoncosmo
addline

references:

  1. Olsen EA. Hair. In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, et al. editors. Fitzpatrick’s dermatology in general medicine. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 1999; 729-51.
  2. Shapiro J, Lui H. Common hair loss disorders. In: Hordinsky MK, Sawaya ME, Scher RK, editors. Atlas of hair and nails. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2000;91-103.

บทความน่ารู้