เบาหวานส่งผลต่อการปลูกผมอย่างไร

เบาหวาน

เบาหวานส่งผลอย่างไรกับเส้นผมและการปลูกผม

เบาหวานเป็นโรคที่พบได้มากขึ้นในสังคมไทย โดยเป็นโรคที่เรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ไต (diabetic nephropathy) ดวงตา (diabetic retinopathy) และในบางปัจจัยของโรคเบาหวาน ยังสามารถส่งผลต่อเส้นผมได้อีกด้วย

ผมร่วงเป็นหย่อมในเบาหวานชนิดที่ 1

จากสถิติพบว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มีโอกาสเกิดผมนร่วงเป็นหย่อม (alopecia areata) มากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากโรคเบาหวานชนิดนี้ เกิดจากปัญหาด้านภูมิคุ้มกันของร่างกายไปโจมตีเซลล์ตับอ่อนที่ทำหน้าที่หลั่งอินซูลิน และกลไกการเกิดโรคผมร่วงเป็นหย่อม คือการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายไปโจมตีรากผม ทำให้เกิดผมร่วงขึ้น

ลดการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นผม

ในคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูง หรือเป็นเบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุม จะส่งผลให้หลอดเลือดในร่างกายได้รับบาดเจ็บ และทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้น้อยลง รวมไปถึงหลอดเลือดที่เลี้ยงเส้นผมด้วย ทำให้เส้นผมไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็น และออกซิเจนที่ต้องใช้ ซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม

แผลปลูกผมหายช้า

ในกลไกเดียวกันกับที่เลือดไปเลี้ยงเส้นผมลดลง แผลที่เกิดจากการผ่าตัดปลูกผม ไม่ว่าจะเป็นการเจาะที่ละกราฟ หรือผ่าหนังศีรษะออกไป การหายของแผลจะทำได้ช้าลงมากในคนที่เป็นโรคเบาหวานที่น้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้มากขึ้น และการติดของกราฟผมทำได้ยากมากยิ่งขึ้น

หากท่านเป็นเบาหวานและมีความสนใจที่จะดูแลเส้นผม หรือตัดสินใจปลูกผม แนะนำให้ทำการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ อยู่ในระดับปกติ และปรึกษาแพทย์ที่มีประสบการณ์ปลูกผมในคนเป็นเบาหวาน เพื่อวางแผนการปลูกผมให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด และเกิดผลข้างเคียงให้น้อยที่สุดครับ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม

นายแพทย์ ปฐมภพ คุณกิตติ (หมอดิว)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

แพทย์หญิง ณัฐนิช ต้นเจริญพงศ์ (หมอนิกกี้) MSC. DERMATOLOGY