hair transplant

คลินิกเฉพาะทางด้านการปลูกผม

ปลูกผม ฉีดเกล็ดเลือดกระตุ้นรากผม 

ไม่ต้องพักฟื้น รากติดทนนาน ไร้รอยแผลเป็น

ฉีดเกล็ดเลือด PRP
ฉีดฟิลเลอร์
หมอดิว

AWARDS

TESTIMONIAL REVIEWS

KNOWLEDGES

โปรโมชั่นปลูกผม

Cosmo Clinic

เนื่องจากทีมแพทย์ให้ความสำคัญถึงปัญหาเฉพาะบุคคล แบบ personalize care การออกแบบทรงผม การดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายคุ้มค่าคุ้มราคา ได้มาตรฐานการรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำ

callbuttoncosmo addline